SKLUG

je združenie podporujúce šírenie a výmenu informácií o operačnom systéme GNU/Linux a veciach súvisiacich. Viac o tomto združení, členstve v ňom a princípoch jeho fungovania nájdete v sekcii Viac o SKLUGu.

Odpovede na otázky typu ,,Čo je GNU/Linux?'' alebo ,,Kto je za SKLUG zodpovedný?'' sú pozbierané do celku Otázky a odpovede.

SKLUG zastrešuje viacero projektov. O nich, ako aj o ďalších aktivitách sa dočítate v časti Projekty a aktivity.

Zoznam ľudí a kontaktné adresy na nich získate na stránke Ľudia a kontakty.

Keďže je SKLUG nezisková organizácia, mnohé, najmä naše technické vybavenie, závisí od dobrovoľných darcov. O ľuďoch a firmách, ktoré nás podporujú sa dozviete v časti Sponzori.


Oznamy:

14. 4. 2011

Účet v TatraBanke bol zrušený. Neposielajte teraz prosím žiadne peniaze. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Za správnu radu s pozdravom, Ján Sáreník

Staré oznamy