Sponzori

Náš hlavný server poskytujúci všetky služby a obhospodarujúci všetky naše domény dlho bežal na zariadeniach firmy IP Security Consulting, ktorej majiteľ, pán Ing. Milan Pikula, je člen SKLUGu a aj touto cestou mu za jeho pomoc ďakujeme.